ବିଲେଇ ଦେଖିଲା ଭୁତ ଫିଲ୍ମ ,ତାପରେ

ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖି ଡରନ୍ତି କି ?

ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ । ହେଲେ ସେଥିରୁ ଭୁତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ । ଭୂତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡିକରେ ବହୁତ ଭୟାନକ ଶଦ୍ଦ ଥାଏ । ଯାହାକୁ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଡରିଯାଆନ୍ତି । ବହୁତ ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରେ ଏହିଭଳି ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବାକୁ ଭଲଲାଗେ । ଝିଅମାନେ ତ ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଡରରେ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଲୋକକୁ ଜାବୁଡିଧରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଏକ କଥା ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ମଣିଷ ମାନେ ତ ଭୂତ ପ୍ରେତ ର ଚଳଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନେ ବି ଏହିଭଳି ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛନ୍ତି , ଏବଂ ଡରୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ । ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ କେତେ ମଜେଦାର ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ।

Post Your View

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button