ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହିକାମ

ଭୂମିକମ୍ପ ରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିିପାରିବେ

ଆମ ପୃଥିବୀ ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୂର୍ବିପାକ ଅନେକ ସମୟରେ ହୁଏ । ଏହାର ପ୍ରକୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଆଦି ମହାବିପର୍ତି କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ତ ମଣିଷ ପାଖେ ସମ୍ବବ ନୁହେଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ଭଳି ବିପର୍ତି ସମୟରେ ନିଜକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଜାଣିରଖିବା ଦରକାର । ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲେ ନିଜକୁ କିଭଳି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ । ଭୂମିକମ୍ପ ସମୟରେ କେବେ ବି ଭୟଭିତ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଦୈ÷ାଡିବେ ନାହିଁ । ନିଜ ଘରେ ଥିବା ଟେବୁଲ କିମ୍ବା କିଛି ବଡ ଶକ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଜୋର କରି ଜାବୁଡି ଧରିବେ । ଯଦି କୈାଣସି ଭିଡ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଗୋଟିଏ କୋଣ ଦେଖି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋର ରେ ଧରି ବସିପଡିବେ । ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଙ୍ଗ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଜିନିଷଠୁ ନିଜକୁ ଦୂରରେ ରଖିବେ । ଗ୍ୟାସ, ମହମବତୀ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଜିନିଷ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବେ । ଏହି ସମୟରେ ସିଡି ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଲିଫ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ଆଦୈା କରିବେ ନାହିଁ । ଏଭଳି ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆପଣ ଭୂମିକମ୍ପ ରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିିପାରିବେ ।

Post Your View

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close