ମେଡିସିନ ଭଳି କାମ କରେ ପାଣି, ଦିନକୁ ପିଅନ୍ତୁ ୧୦-୧୨ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି!

ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ତାତି। ଅଧିକ ଝାଳ ବାହାରିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟର ପରିମାଣ କମିଯାଏ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଡି-ହାଡ୍ରେସନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଏ ଶରୀର। ଶରୀରରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟର ପରିମାଣ କମିବା ଦ୍ୱାରା ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ, ସୋଡିୟମ, ମ୍ୟାଗନେସିୟମ, ଫସଫେଟ ଆଦିର ପରିମାଣ କମିଯାଇଥାଏ। ଏଣୁ ଖରାଦିନେ ଡିହାଡ୍ରେସନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ୧୦-୧୨ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ନିୟମିତ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଅନେକ ଫାଇଦା ମିଳିଥାଏ। ହଜମପକ୍ରିୟା ସୁଧୁରିବା ସହ ଓଜନ କମ ରହିଥାଏ।, ମେଡିସିନ ଭଳି କାମ କରେ ପାଣି, ଦିନକୁ ପିଅନ୍ତୁ ୧୦-୧୨ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି!ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଓଜନ କମ ରହିବା ସହ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ମିଳେ ଓ ଦିନ ଯାକ ସକ୍ରିୟ ରହିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରେ ସକାଳ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଖାଇବା ପରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ନାହିଁ। ଚା ବା କଫି ପିଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଏକ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ଅମ୍ଲ ମିଳିଥାଏ। ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ହଜମ ଠିକ ପରିମାଣରେ ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଅଧିକ ଭୋକ ଲାଗି ନଥାଏ ଓ ଶରୀରରୁ ବିଶାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ ବାହାର କରିବାରେ ସାହାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦିନସାରା ୧୦-୧୨ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଉଚିତ ପରିମାଣର ଜଳୀୟ ଅଶଂ ମିଳି ଥାଏ ଓ କ୍ଲାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୋଇ ନଥାଏ।

Post Your View

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close