ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ଜିଓ ସେବା

ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁଟରେ ୨୨ ଟି ବିମାନରେ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦିନକୁ ୪୯୯ ଟଙ୍କା ଆରମ୍ଭ ହେବ। କମ୍ପାନୀର ପାର୍ଟନର ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ କ୍ୟାଥେ ପାସିଫିକ୍, ସିଙ୍ଗାପୁର ଏୟାରଲାଇନ୍ସ, ଏମିରେଟ୍ସ, ଏତିହାଦ୍ ଏୟାରୱେଜ୍, ୟୁରୋ ୱିଙ୍ଗ୍ସ, ଲୁଫଥାନ୍ସ, ମାଲିଣ୍ଡୋ ଏୟାର, ବିମନ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଏବଂ ଆଲିଟାଲିଆ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହା ସହିତ ଜିଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ହୋଇପାରିଛି ଯାହା ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଫାର୍ମ ନେଲକୋ ଲଣ୍ଡନ ମାର୍ଗରେ ଭିଷ୍ଟାରା ଏୟାରଲାଇନ୍ସରେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ୧ ଦିନିଆ ବୈଧତା ସହିତ ୪୯୯, ୬୯୯ ଟଙ୍କା ଏବଂ ୯୯୯ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଭାରତରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ତିନୋଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ପ୍ୟାକ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି ।

, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନରେ ଜିଓ ସେବା

ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ୧୦୦ ମିନିଟର ଆଉଟଗୋଇଙ୍ଗ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଏବଂ ୧୦୦ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ୪୯୯ ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ୨୫୦ ମେଗାବାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ୬୯୯ ଟଙ୍କା ୫୦୦ ମେଗାବାଇଟ୍ ଏବଂ ୯୯୯ ଟଙ୍କା ଯୋଜନା ୧ ଜିବି ଡାଟା ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଜିଓ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସୁଥିବା ଏସଏମଏସ୍ ମାଗଣା ଥିବାବେଳେ ଆସୁଥିବା କଲକୁ କୌଣସି ଯୋଜନା ଅନୁମତି ଦେବ ନାହିଁ । ଇନ-ଫ୍ଲାଇଟ୍ ମୋବାଇଲ୍ ସେବାଗୁଡିକର ପ୍ରଥମ ଥର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଜିଓ ନେଟୱାର୍କରେ ଯୋଜନାଗୁଡିକ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ୱେବସାଇଟରେ ଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜିଓଫୋନ୍ ଏବଂ ଜିଓର ୱାଇଫାଇ ଡିଭାଇସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୋମିଂ ସେବା କାମ କରିବ ନାହିଁ ।

Post Your View

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button