ହୃତପିଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦନ ଓ ବ୍ୟାୟାମ!

କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଚାଲିବା, ଦୈାଡିବା, ଶିଡି ଚଢିବା, ସାଇକେଲ୍ ଚଲାଇବା ତଥା ଖେଳ-କୁଦ ଓ କାର୍ଡିଓ ବ୍ୟାୟାମ କଲାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ହୃତପିଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦନ ବଢିଥାଏ। ବିଶ୍ରାମ ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ମଣିଷଙ୍କ ହୃତପିଣ୍ଡ ମିନିଟ ପ୍ରତି ୭୨-୮୨ ଥର ସ୍ପନ୍ଦିନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ୟାୟାମ ବେଳେ ବଢି ବଢି ୧୨୦-୧୩୦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଭଲ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ବ୍ୟାୟାମ ହେଲାବୋଲି ଧରି ନିଆଯାଇପାରେ। ଅଧିକ ସୁଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୃତପିଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦନକୁ ସର୍ବାଧିକ ସୀମାକୁ ନେଇ ବ୍ୟାୟାମ ତୀବ୍ରତା କମାଇ ୧୦୦-୧୧୦କୁ ଖସାନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରତି ବୟସ ବର୍ଗ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ହୃତପିଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୀମା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଏହା ନଜାଣି ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ବିପଦ ଆସିପାରେ।

Post Your View

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Close